Parteneri

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE)

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, specializat in evaluarea educationala, aflat  in subordinea Ministerului Educatiei, are drept scop proiectarea si coordonarea sistemului national de evaluare si examinare in invatamantul preuniversitar, precum si coordonarea evaluarii manualelor scolare.

Viziunea CNEE are in centru proiectarea si administrarea profesionista a evaluarilor si a examenelor nationale concepute pe baza standardelor de performanta, prin asigurarea accesului elevilor la educatia de calitate si la o evaluare obiectiva, stimulativa, de sustinere a procesului de invatare pe tot parcursul vietii.

Misiunea CNEE este de a coordona si de a compatibiliza sistemul national de evaluare si examinare cu reperele europene actuale, in vederea cresterii calitatii sistemului educational romanesc, prin asumarea politicilor si implementarea strategiilor educationale ale MEN din domeniile aflate in responsabilitatea CNEE, cu scopul optimizarii performantelor invatamantului preuniversitar si pentru cresterea competitivitatii absolventilor in societatea cunoasterii.

Valorile asumate de catre CNEE sunt: flexibilitatea, transparenta, responsabilitatea, obiectivitatea, legalitatea, cooperarea, coerenta, eficienta, raspunderea publica.

Incepand cu anul 2009, anul infiintarii prin HG nr 1401 din 18 noiembrie 2009, CNEE are in responsabilitate proiectarea si administrarea, la nivel national, a examenelor si a evaluarilor cu impact major la nivelul invatamantului preuniversitar: Evaluarea nationala la finalul clasei a VIII-a, Examenul national de Bacalaureat, Examenul de definitivare in invatamant, Concursul de ocupare a posturilor / catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar. Pentru toate acestea sunt asigurate probele de examen / concurs, in conditiile legii, atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale.  

CNEE isi desfasoara activitatea prin proiecte, prin derularea unor cursuri de formare, prin sustinerea unor parteneriate in domeniul educational si general-stiintific. Dintre proiectele CNEE se contureaza urmatoarele:

- Implementarea in Romania, la nivel national, a Programului OECD pentru Evaluarea Internationala a Elevilor – PISA 2009 si PISA 2012.

- Implementarea in Romania, la nivel national, a Studiului International OECD cu privire la predare si invatare - TALIS 2013

In contextul acestor proiecte internationale, impreuna cu partenerii sai CNEE a organizat, la Bucuresti, intalnirea internationala de lucru a managerilor de proiect PISA 2009 si va organiza, in luna octombrie 2013, intalnirea de lucru a coordonatorilor nationali TALIS 2013, sustinand astfel si cu argumente profesionale imaginea Romaniei la nivel international, in contextul unora dintre cele mai importante studiilor comparative internationale din domeniul educatiei.    

Eforturile de consolidare a unei reale „culturi a evaluarii” in Romania sunt sustinute si prin organizarea, in perioada 10 - 14 octombrie2011, a unei vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educatiei si formariiprofesionale, in cadrul Programului “Vizite de studiu”, cu tema: "ICT in National Assessmentand Examinations Reform in Romania". Vizitele de studiu se constituie ca o parte componenta a Programului Transversal, Activitatea cheie 1.1. din cadrul PROGRAMULUI DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII (Lifelong Learning, LLP) al Comisiei Europene.

La nivel national CNEE a initiat si derulat, in toate judetele tarii, primul program de formare si dezvoltare a competentelor cadrelor didactice in domeniul evaluarii educationale, sub sigla DeCeE. Astfel, la finalizarea programului titi membrii componenti a comisiilor de evaluare constituite pentru examenele si pentru evaluarile nationale sunt absolventi ai acestui curs de formare.

In domeniul evaluarilor nationale CNEE a derulat la nivel national, pe esantioane nationale reprezentative de scoli si de elevi, Evaluarea Nationala la finalul clasei a IV-a, pentru ciclurile de testare 2007, 2009, 2012, 2013, construind un design al cercetarii aflat in consonanta cu cele utilizate in studiile comparative internationale. Incepand cu anul 2012, CNEE piloteaza, pentru a pune in practica prevederile Legii educatiei nationale nr. 1 / 2011, noile evaluari nationale: Evaluarea la finalul clasei pregatitoare, Evaluarea la finalul clasei a II-a, Evaluarea la finalul clasei a IV-a, Evaluarea la finalul clasei a VI-a.

CNEE a implementat, la nivel national proiecte strategice cu sustinere prin  Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, astfel:

- Titlul proiectului: “Competentecheie TIC in curriculumul scolar”, Numarul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/5,  Axa prioritara nr. 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”. Domeniul major de interventie 1.1 „Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.

- Titlul proiectului: “Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor si evaluarilor nationale din invatamantul preuniversitar- DRU - MEBD - EN” Cod Contract: POS DRU / 57/1.3/S/ 21086, Axa prioritara nr. 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”. Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala”.

- Titlul proiectului: „Cadru de referinta al curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, Numarul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/25088, Axa prioritara nr. 1 „Educatie si Formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.

- Titlul proiectului: „Restructurarea curriculumului national in invatamantul liceal”, Numarul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/31536, Axa prioritara nr. 1 „Educatie si Formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.

CNEE contribuie in mod semnificativ la consolidarea „culturii evaluarii” in Romania prin toate activitatile si proiectele initiate, derulate si finalizate, operationalizand exemple de bune practici in acest domeniu. Website-ul institutiei este: www.rocnee.eu.

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles