Organizatori

Unitatea de Strategii si Politici Publice (USPP)

Principalele atributii

1. Asigura cadrul metodologic pentru avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, in vederea adoptarii/aprobarii de catre Guvern
2. Coordoneaza procesul de planificare strategica la nivelul ministerului
3. Coordoneaza procesul de dezvoltare a capacitatii administrative si de accelerare a reformei in administratia educatiei
4. Asigura conformitatea cadrului strategic cu legislatia si cu bunele practici ale institutiilor UE
5. Coordoneaza implementarea sistemului de control managerial la nivelul MEN
6. Elaboreaza documente de raportare si sinteza specifice.

USPP implementeaza proiectul PODCA SMIS 39174 Dezvoltarea capacitatii administrative a MEN prin implementarea managementului strategic si imbunatatirea leadership-ului institutiei

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea durabila a capacitatii administratiei centrale in domeniul educatiei si formarii profesionale prin optimizarea structurii, dezvoltarea, testarea/ pilotarea si implementarea instrumentelor, proceselor si practicilor de management si de asemenea, prin elaborarea si derularea programelor de formare care sa contribuie la dezvoltarea competentelor manageriale si a leadership-ului personalului de executie si de conducere.

Printre principalele rezultate ale proiectului se pot enumera:

- Cadrul conceptual privind analiza culturii organizationale a MEN  
- Strategia de modernizare a MEN
- Sistem pentru monitorizarea, evaluarea si raportarea performantei organizationale
- Ghid de bune practici pentru managerii MEN.

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles