Organizatori

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale (UIPFFS - MEN)

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale implementeaza proiectul Banca de date nationala a formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

Obiectiv general

Dezvoltarea unui sistem national informatizat de evidenta si gestiune a perfectionarii si formarii continue de-a lungul carierei didactice in vederea imbunatatirii managementului si calitatii programelor de formare continua pentru personalul din invatamantul preuniversitar si a fundamentarii politicilor si strategiilor educationale in domeniu.

Obiective specifice

1. Proiectarea/dezvoltarea/testarea/implementarea unei baze nationale de date cu informatii relevante despre dinamica formarii profesionale continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar de-a lungul carierei didactice;

2. Proiectarea/dezvoltarea/testarea/validarea unei solutii informatice, pornind de la Banca nationala de date elaborata in proiect, care sa permita generarea de rapoarte si statistici necesare fundamentarii de studii de diagnoza si prognoza in domeniul formarii continue a personalului didactic;

3. Initierea unei retele virtuale nationale a furnizorilor care au programe de formare continua acreditate pentru resursele umane din educatie si formare profesionala care sa permita si introducerea periodica a absolventilor de cursuri de formare continua/furnizor acreditat, precum si a numarului de credite obtinute;

4. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice ale personalului din centre regionale si cel national al Solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesionala/cu atributii de formare din ISJ-uri pentru operarea Bancii nationale de date creata, prin participarea la un program specific de perfectionare profesionala;

5. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice ale personalului din centre regionale si cel national al Solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesionala/cu atributii de formare din ISJ si CCD pentru consilierea personalului din sistemul preuniversitar de educatie in managementul carierei.

 

Acest proiect aduce un aport consistent la imbunatatirea managementului si calitatii programelor de formare continua a personalului didactic din invatamant prin: elaborarea bancii nationale de date cu informatii relevante despre dinamica formarii profesionale continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar de-a lungul carierei didactice, prin formarea primilor consilieri in managementul carierei didactice precum si prin initierea unor instrumente si practici sustenabile cu resurse TIC pentru managementul programelor de formare continua la nivel national.

 

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles