Organizatori

Directia Generala Educatie si Invatare pe Tot Parcursul Vietii (DGEITPV)

Directia Generala Educatie si Invatare pe Tot Parcursul Vietii este parte componenta a aparatului propriu al Ministerului Educatiei Nationale si are rol primordial in domeniul politicilor sectoriale si intersectoriale pe problematica asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar.

Din structura organizatorica a Directiei Generale Educatie si Invatare pe Tot Parcursul Vietii fac parte directiile: Directia Monitorizare si Evaluare Educationala si Directia Programe si Invatare pe Tot Parcursul Vietii.

Directia Generala Educatie si Invatare pe Tot Parcursul Vietii exercita in domeniul educatiei si invatamantului urmatoarele atributii specifice/principale:

Organizeaza:
 -admiterea in invatamantul liceal de stat, examenul de bacalaureat, alte examene/testari nationale din invatamantul preuniversitar; examenele de absolvire si de certificare a competentelor profesionale in invatamantul profesional, liceal si postliceal;
-competitiile  scolare pe discipline de invatamant si pe calificari profesionale si activitatile cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare;

-activitatea comisiilor nationale si a grupurilor de lucru pe discipline de invatamant
-inspectia scolara de proces si institutionala;
-cadrul pentru functionarea procesului de invatamant preuniversitar;
-cadrul pentru evaluarea institutionala si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;

-sistemul managerial al unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar;
-derularea programelor si a proiectelor din invatamantul preuniversitar;
-consfatuiri, reuniuni de lucru, in vederea dezvoltarii strategiilor care vizeaza  cresterea calitatii invatamantului preuniversitar.

Coordoneaza si monitorizeaza
 -aplicarea politicii scolare si a strategiei de reforma din cadrul invatamantului preuniversitar;
-derularea proiectelor si a programelor privind accesul la educatie al tuturor persoanelor, precum si asigurarea unei educatii de calitate pentru fiecare elev;
-realizarea politicilor si programelor de perspectiva in domeniul formarii continue  (invatarii pe tot parcursul vietii);

-activitatea comisiilor nationale pe discipline/module de invatamant;
-aplicarea programelor scolare pe discipline/ module de invatamant;
-modul de desfasurare a activitatilor extrascolare;
-parteneriatul educational din invatamantul preuniversitar;
-activitatea din cadrul inspectoratelor scolare judetene/ al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu atributiile directiei generale;
-activitatea inspectorilor de specialitate din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, in privinta asigurarii calitatii activitatilor educative din cadrul disciplinelor coordonate de acestia.

 

Evalueaza:
-activitatea inspectorilor de specialitate de la nivelul inspectoratelor scolare judetene/ISMB;
-activitatea cadrelor didactice in cadrul inspectiilor scolare.

Colaboreaza:
-cu directiile generale, directiile si serviciile independente, agentiile din structura ministerului, precum si cu alte ministere, agentii guvernamentale, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, agenti economici, pe probleme specifice invatamantului preuniversitar;
-cu furnizorii de formare/institutii din sectorul public si privat in vederea promovarii educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii;
-cu institutiile si organismele specifice, desemnate pentru acreditare si asigurarea calitatii;
-cu ambasadele si institutiile culturale ale altor state in vederea promovarii plurilingvismului, a limbilor si culturilor aferente acelor state in invatamantul preuniversitar din Romania;
-cu societatea civila si cu autoritatile locale/regionale pentru aplicarea unor programe si proiecte privind cresterea calitatii educatiei.

Elaboreaza:
-proiecte de acte normative, regulamente, instructiuni si metodologii referitoare la activitatea specifica invatamantului preuniversitar si a educatiei adultilor (invatarii pe tot parcursul vietii);
-proiecte specifice, in colaborare cu parteneri nationali si internationali, inclusiv protocoale de colaborare cu acesti parteneri;
-calendarul olimpiadelor, concursurilor si campionatelor scolare nationale si internationale, calendarul activitatilor nationale extrascolare, calendarul national al sesiunilor de referate stiintifice si calendarul activitatilor de pregatire si selectionare a loturilor nationale ale elevilor;

Avizeaza:
-proiectele de programe pentru obtinerea definitivarii in invatamant si a gradelor didactice, prin membrii comisiilor nationale;
-proiectele de planuri-cadru de invatamant si de programe scolare pentru invatamantul preuniversitar, prin comisiile nationale;
-proiectele de programe pentru examenul national de bacalaureat si pentru alte examene/testari nationale in invatamantul preuniversitar;
-proiectele de acte normative privind activitatea din invatamantul preuniversitar;
-indicatorii de performanta, standardele nationale de referinta pentru evaluarea institutionala si pentru asigurarea calitatii in educatie;
-proiectele de acte normative elaborate de alte directii generale/directii din MEN;
-proiectele de modificare a cadrului legislativ si normativ, comun domeniilor de competenta, realizate de alte compartimente din minister sau din alte ministere.

Reprezinta:
-interesele directiei sau cele delegate de conducerea Ministerului Educatiei Nationale in relatiile cu alte institutii, organizatii, ONG-uri sau persoane juridice, potrivit atributiilor/responsabilitatilor stabilite si asumate, dupa caz;
-Ministerul Educatiei Nationale, in domeniul politicilor sectoriale si intersectoriale pe problematica asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar.

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles