Organizatori

Directia Formare Continua face parte din Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara Nationala.

Atributii principale:

- Stabileste obiectivele si coordoneaza formarea continua a personalului didactic la nivel de sistem de invatamant preuniversitar;

- Elaboreaza cadrul legislativ, metodologic si de reglementare a sistemului national de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar;

- Implementeaza proiecte strategice pentru evolutia in cariera didactica si dezvoltarea profesionala continua a resursei umane din invatamantul preuniversitar;

- Organizeaza programe/ stagii nationale de formare profesionala continua in domeniile prioritare de dezvoltare a sistemului national de invatamant preuniversitar;

- Organizeaza examenul national de definitivare in invatamant si monitorizeaza desfasurarea examenelor pentru acordarea gradelor didactice II si I;

- Monitorizeaza implementarea politicilor de formare initiala a personalului pentru domeniul invatamantului;

- Acrediteaza si evalueaza periodic furnizorii de formare continua si programele de formare oferite de acestia si aproba Registrul National Unic al furnizorilor acreditati de programe de formare continuapentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar.

Proiecte in implementare

Directia Formare Continua implementeaza un program inovativ de formare a cadrelor didactice din invatamantul superior, program care ofera o noua abordare in predarea didacticii disciplinei si contribuie astfel la cresterea atractivitatii invatarii in universitati si la atragerea studentilor spre cariera didactica (POS-DRU, 1.3, 63709/2009).

In perspectiva asigurarii insertiei profesionale, deruleaza proiectul strategic finantat din fondul social european, intitulat De la debut la succes - program national de mentorat de insertie profesionala a cadrelor didactice – ID 36525 care are ca obiectiv imbunatatirea insertiei profesionale si cresterea calitatii activitatii didactice a debutantilor din invatamantul preuniversitar prin dezvoltarea unui sistem national formal, coerent, coeziv si sustenabil de asistare in stagiatura.

In scopul imbunatatirii competentelor personalului didactic din invatamantul prescolar, primar si gimnazial pentru a dezvolta abilitatile sociale, emotionale si de management comportamental ale copiilor in mediul scolar deruleaza proiectul strategic Formarea competentelor personalului didactic pentru promovarea starii de bine a copiilor din scoli - ID 33894.

 

 

 

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles