Organizatori

Cabinet Secretar de Stat pentru Invatamant in Limbile Minoritatilor Nationale

Acest CABINET isi desfasoara activitatea in baza Programului de guvernare 2013-2016,– document strategic care constituie un obiectiv principal al politicilor educationale, inclusiv al invatamantului pentru minoritati nationale, pe care Guvernul Romaniei il va promova pentru asigurarea unui invatamant modern in perioada sus amintita.

Transpunerea concreta in practica a acestor documente juridice in cadrul Ministerului Educatiei Nationale se realizeaza prin Secretariatul  de Stat pentru Invatamant in Limbile Minoritatilor Nationale, continuu preocupata de  imbunatatirea calitatii invatamantului destinat minoritatilor nationale, in contextul sistemului de invatamant romanesc. Efectueaza analize cantitative si calitative pentru identificarea si evaluarea situatiei invatamantului destinat minoritatilor nationale si identificarea cailor de interventie. Face demersuri pentru realizarea unui parteneriat eficient intre Ministerul Educatiei Nationale si institutiile guvernamentale, organismele non – guvernamentale, cu alti factori sociali si/sau cu organismele internationale specializate, care au ca obiect de activitate pastrarea patrimoniului lingvistic si cultural al diferitelor minoritati din Romania. Initiaza proiecte de implementare la nivel national – prin colaborarea cu partenerii sus – amintiti. Se preocupa cu formarea si reformarea resurselor umane in concordanta cu politicile de modernizare economico-sociala a Romaniei.

Cabinetul secretarului de stat raspunde in mod direct, in cadrul sistemului, de organizarea si desfasurarea invatamantului in limbile minoritatilor nationale.

Secretarul de stat coordoneaza in mod direct structurile din domeniul invatamantului in limbile minoritatilor nationale. Avand delegatia ministrului educatiei si cercetarii semneaza acte normative emise in domeniul sau de competenta. Semneaza  in numele ministrului toate actele legate de activitatile din domeniul specific, precum si pe cele legate de structurile care functioneaza in cadrul, in subordinea, in  coordonarea si sub autoritatea ministerului, din aria sa de coordonare, cu exceptia proiectelor de acte normative si a ordinelor de ministru cu caracter normativ; avizeaza toate actele legate de activitatile din domeniul specific, precum si pe cele legate de structurile care functioneaza in cadrul, in subordinea, in coordonarea si sub autoritatea MEN si alfate in aria sa de coordonare.

Secretarul de stat are in subordine Directia Generala Invatamant in Limbile Minoritatilor si coordoneaza activitatea Directiei Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali.

DIRECTIA MINORITATI din cadrul Directiei Generale Invatamant in Limbile Minoritatilor

In contextul optiunilor strategice ale Guvernului Romaniei, pentru domeniul educatiei, Directia Generala Invatamant in Limbile Minoritatilor urmareste realizarea urmatoarelor obiective prioritare ale invatamantului actual:

1. organizarea si continutul invatamantului cu predare in limbile minoritatilor: maghiara, germana, slovaca, ucraineana, sarba, rromani, croata, italiana, ceha, bulgara;
2. predarea Limbii si literaturii materne si a disciplinelor specifice minoritatilor: bulgara, ceha, croata, germana, greaca, maghiara, polona, rromani, rusa, sarba, slovaca, turca, tatara, ucraineana, in scoli cu limba de predare romana sau alta decat romana;
3. se ocupa cu politicile de protectia si sustinerea educationala a elevilor rromi;
4. alinierea continua a calitatii invatamantului pentru minoritati la standardele de performanta ale tarilor din Uniunea Europeana;
5. asigurarea accesului copiilor si tinerilor din randul minoritatilor nationale la diferitele forme si tipuri de invatamant pentru minoritati;
6. asigurarea sanselor egale la educatie;
7. sustinerea limbilor si culturilor minoritatilor din Romania;
8. urmarirea permanenta a prevederilor programelor scolare si adaptarea lor la nevoile beneficiarilor;
9. asigurarea unei retele scolare adecvate invatamantului pentru minoritati nationale;
10. elaborarea si monitorizarea proiectelor si programelor de protectia si sustinerea educationala a elevilor din randul minoritatilor, cu precadere a elevilor de etnie rroma.

La baza acestor obiective si activitati stau Constitutia Romaniei, Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011, Sectiunea a 12-a “Invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale”, art. 45 – 47, „Metodologia privind studiul in Limba materna si al Limbii si literaturii materne, al Limbii si literaturii romane, studiul Istoriei si traditiilor minoritatilor nationale si al Educatiei muzicale in limba materna” aprobata prin Ordinul ministrului Educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5671/ 10.09.2012  (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea I, anul 180 (XXIV) Nr. 657/ luni, 17 septembrie 2012, p. 3-6), ordine ale ministrului privind invatamantul pentru minoritati nationale, Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare si Conventia - cadru pentru protectia minoritatilor nationale.

Olimpiade si concursuri in limbile minoritatilor:

- Olimpiade internationale: 5 (Limba si literatura maghiara, Limba si literatura rromani, Limba turca, Limba rusa, Olimpiada de matematica a liceelor maghiare din Europa)
- Olimpiade nationale: 11 (maghiara, germana, slovaca, turca, ucraineana, rromani, rusa, sarba, ceha, croata, religie – limba maghiara – cultele: romano-catolic, reformat, unitarian)
- Concursuri nationale cu finantare M.E.N. sau fara finantare M.E.N.
- Concursuri interjudetene/regionale si sesiuni de comunicari stiintifice ale elevilor

Proiecte finalizate:

Incluziunea elevilor rromi
a. Programele PHARE Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate (2001, 2003, 2004, 2005 si 2006)
b. Oferte educationale incluzive extracurriculare si extrascolare pentru formarea stilului de viata sanatos si a cetateniei active pentru copii din comunitati dezavantajate, cu precadere rurale in invatamantul preuniversitar din Romania 
c. „Toti la gradinita!, Toti in clasa I!” – proiect destinat gradinitelor estivale premergatoare clasei I si serviciilor de asistare integrata pe parcursul clasei I - 8400 copii rromi au beneficiat de acest program. Programul a fost gandit ca o „A doua sansa” la nivel prescolar, pentru acei copii care nu au frecventat niciodata gradinita.

 

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles