Parteneri

Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT)

Misiune, viziune, obiective

CNDIPT este organ de specialitate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, institutie publica cu personalitate juridica infiintat prin Hotararea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998

CNDIPT a fost infiintat cu scopul de a continua reforma invatamantului profesional si tehnic (IPT) care a inceput cu asistenta Uniunii Europene, prin programul Phare VET RO 9405 continuand cu programele multianuale Phare TVET RO 2003-2005 si Phare TVET RO 2004-2006. Prin modificarile si completarile ulterioare a hotararii de infiitare, incepand din 2007, institutia si-a diversificat atributiile, inclusiv ca Organism Intermediar in Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, programarea 2007-2013.

In prezent CNDIPT functioneaza ca o retea cu 12 sedii, sediul principal fiind in Bucuresti.

Misiunea CNDIPT este sa contribuie la dezvoltarea sistemului de invatamant profesional si tehnic atractiv si de calitate si sa ofere sanse egale pentru dezvoltarea personala si profesionala a fiecarui elev. In aceasta directie activitatile derulate au ca scop general sprijinirea elevilor/tinerilor in propriul demers de dobandire si utilizare adecvata a cunostintelor, abilitatilor si competentelor care le va facilita ulterior angajabilitatea, asigurarea conditiilor pentru elevi de a se dezvolta personal si profesional de-a lungul intregii vieti si motivarea acestora de a deveni activi pe piata muncii contribuind astfel la dezvoltarea economica si sociala a comunitatii lor.

Obiectivele strategice ale CNDIPT sunt in concordanta cu prioritatea centrala a Strategiei Europa 2020  care are in vedere ca Europa sa devina o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Activitatile principale ale CNDIPT sunt centrate pe crearea si planificarea unei oferte relevante si flexibile de invatamant profesional si tehnic, elaborarea politicilor si strategiilor VET, actualizarea si dezvoltarea calificarilor si a curriculumului specific, imbunatatirea si asigurarea calitatii in invatamantul profesional si tehnic si sprijinirea sistemului IPT si a scolilor in elaborarea si implementarea proiectelor inovative. Aceste activitati sunt sustinute prin colaborare permanenta cu practicieni in domeniu, institute de cercetare, comunitatea academica, contacte sistematice cu reprezentanti ai pietei muncii si factori de decizie, cu institutii din Romania si din afara tarii.

Proiecte

Dupa finalizarea implementarii proiectelor Phare TVET, incepand cu anul 2008, CNDIPT implementeaza proiecte cofinantate din Fondul Social European, care vizeaza dezvoltarea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin: 
- revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic;
- cresterea relevantei ofertei de formare profesionala initiala prin invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in raport cu nevoile pietei muncii si cerintele de dezvoltare economica si sociala, prin imbunatatirea documentelor de planificare strategica in IPT la nivel judetean si local;
- interventii ameliorative, ample, sistematice, la nivelul fiecarei componente a procesului de proiectare a ofertei curriculare specifice sistemului de invatamant profesional si tehnic;
- dezvoltarea competentelor specializate ale cadrelor didactice;
- imbunatatirea ofertei de educatie si formare profesionala initiala in domeniul TIC pentru unele calificari din invatamantul profesional si tehnic.

Cele mai importante proiecte implementate in perioada de programare 2007-2013, finantate prin POSDRU sunt:
1.  Invatamantul profesional si tehnic in domeniul TIC
2. Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic
3. Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii
4.  Formarea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne de invatare firma de exercitiu
5.  Formarea cadrelor didactice in domeniul evaluarii competentelor profesionale
6.  Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii profesionale prin retele parteneriale
7.  Curriculum Revizuit in Invatamantul Profesional si Tehnic (CRIPT)
8.  Parteneriate active scoala-intreprindere pentru imbunatatirea formarii profesionale initiale – PASI in FPI

CNDIPT a implementat numeroase proiecte internationale derulate in cadrul schemei Leonardo da Vinci, proiecte coordonate de Comisia Europeana, proiecte in colaborare cu alte institutii si organisme europene care sunt prezentate pe pagina de internet a institutiei.

Date de contact

Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Gabriela Liliana CIOBANU, Director
Zoica Elena VLADUT, Director adjunct
Str. Spiru Haret, no.10-12, et.1, Bucuresti-010176, sect.1, Romania
Tel: 004.021.311.11.62
Fax: 004.021.312.54.98
Email: vet@tvet.ro
Website: www.tvet.ro

Inscriere online Termen limita 12.06.2013, ora 12:00


Sesiunea de inregistrare s-a incheiat

» inscriere
Program Congresul Educatiei

Congresul Educatiei este organizat in perioada 14-15 iunie 2013, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti.

» vezi programul
Evenimente asociate

» Festivalul International al Educatiei, Iasi, 14-23 iunie 2013» Reuniunea lectorilor de limba romana - Misiunea Romaniei la Bruxelles